Bulut bilişim ile değişim mi, dönüşüm mü? - IHS Blog

Bulut bilişim ile değişim mi, dönüşüm mü?

Geçtiğimiz günlerde New York’ta gerçekleştirilen Cloud Business Summit’teki ana konu bulut bilişimin iş dünyasında dönüştürücü etkilerinin görülmesi mi yoksa mevcut sistemin tamamen yerine geçmesinin mi doğru olacağıydı. Çeşitli …

ihs-telekom-bulut-bilisim-degisim

Geçtiğimiz günlerde New York’ta gerçekleştirilen Cloud Business Summit’teki ana konu bulut bilişimin iş dünyasında dönüştürücü etkilerinin görülmesi mi yoksa mevcut sistemin tamamen yerine geçmesinin mi doğru olacağıydı.

Çeşitli konferanslarda, finans ve IT dünyasının liderleri bulut bilişimin kurumsal finans dünyası üzerindeki etkilerini ve süreçlere getirdiği yenilikleri tartıştılar. Gelinen nokta ise finans dünyasının iş dünyası içerisinde kendine özgü bir ritminin bulunduğu ve diğer alanlarla birlikte aynı değişimi göstermemesi yönünde. Bunun sebebi ise finans dünyasındaki yöneticilerin bulut bilişim konusunda geri kalmışlığı veya yavaşlığı değil, bu dünyaya farklı bir pencereden bakıyor olmaları.

CIO’lar genel olarak artık bulut bilişimin öneminin ve şirketleri için faydasını anlamış olmakla birlikte, bunun kendilerinin yerini almayacağını ve tam tersine, tüm işletmeye yeni fırsatlar yaratabilmek için ortaya çıkan yeni araçlar olduğunu kabullenmiş durumda.

Finansal tarafta ise bambaşka bir hikaye var. Yıllardır her konuda hem dikkatli hem de sakin hareket eden sektör, bu konuda da hızlı adım atmaya niyetli değil. Finans konuları şirketlerin can damarı olarak görüldüğü için en küçük bir problem bile ciddi krizlere sebep olma potansiyeli taşıyor. Bu sebeple finans alanında mevcut sistemin değişmesi, IT konunlarına göre daha ağırdan alınıyor denilebilir.

cloud-computing-devices

IT konusunda belirli süreçler parça parça bulut bilişime taşınabilirken, finans konusunda ise böyle bir durum yok. Ya hep ya hiç mantığında ilerlenmesi gereken bir süreç olduğu için, “dönüşüm değil mevcut sistemin yerini alma” söz konusu. Bu hem çalışanlar hem de işletmeler için oldukça riskli ve bir o kadar da zorlu bir süreç.

Bu sebeple dönüşümü başlatmak kolay değil. Bulut bilişime geçişi başlatmak için, geçişin arkasında önemli bir etkinin bulunması gerekiyor. Değişimin hangi raporlamaları ve hangi analizleri etkileyeceği detaylıca incelenmeli ve arkasında yatan kritik sebeplerle birlikte tepe yöneticiler ikna olmalı. Dönüşüm ancak bu şekilde başlatılabilir.

Sonuç olarak bulut tabanlı bir finansal sisteme geçmek için organizasyonun tüm kademeleri hazır olmalı. Bu değişim organizasyon tarafından bir engel olarak değil, tam tersine bir kolaylık ve fırsat olarak görülmeli. Kültürel değişim, süreçlerin değişimi ve kişilerin bakış açılarının değişimi tamamlanmadan bulut tabanlı bir finansal sisteme geçmek kolay olmayacaktır.

Etiketler

Bir Cevap Yazın