PHP mi ASP.NET mi? - IHS Blog

PHP mi ASP.NET mi?

PHP (Açık Kaynak) ve ASP.net (Ticari) arasında performans, maliyet, ölçeklendirilebilirlik, destek ve karmaşıklık bakımından sizler için inceleme yaptık. İnternette PHP’nin mi yoksa ASP.net’in mi daha iyi bir platform …

php-mi-aspnet-mi-makale

PHP (Açık Kaynak) ve ASP.net (Ticari) arasında performans, maliyet, ölçeklendirilebilirlik, destek ve karmaşıklık bakımından sizler için inceleme yaptık.

İnternette PHP’nin mi yoksa ASP.net’in mi daha iyi bir platform olduğu konusunda yüzlerce forum tartışması ve makale bulunmaktadır. Ne yazık ki bunlardaki yorumların çoğu taraflıdır ve tercihler genellikle bir programlama dilini diğerinden üstün göstermek üzerine kuruludur.

Ayrıca, bu makale ve tartışmaların tarihlerine bakacak olursanız, içerdikleri bilgilerin çoğunun miadını doldurmuş olduğunu görürsünüz. Arama motorlarında en üst sıralarda yer alan tartışmaların artık geçerliliğini yitirmiş olması talihsiz bir durumdur. Bu tartışmaları yaparken PHP ve ASP.net platformlarında önemli güncellemeler ve geliştirmeler yapılıp yapılmadığını göz önünde bulundurmamız gerekmektedir.

Her iki programlama dilinin de çok sayıda web uygulamasında ve önemli web sitelerinde kullanıldığını ve bu programlama dillerinin büyük web uygulama projelerinde başarılı olabileceğini unutmamak gerekir.

Makalemizde hangi unsurların performansı etkilediği incelenecek, bunun sonucunda da bir programlama dilini hızı yüzünden diğerine tercih etmenin birçok senaryoda anlamsız olduğu ortaya çıkacaktır.

Ölçeklendirilebilme bakımından hangi unsurların göz önünde bulundurulması gerektiği, doğru programlama yapılırsa her iki dilin de gayet ölçeklendirilebilir olduğu ortaya çıkacak.

Maliyet ve destek bakımından ise, PHP açık kaynaklı olduğu ve genellikle Linux, Apache, MySQL ve PHP gibi açık kaynaklı platformlarda çalıştığı için, PHP’nin ASP.net’e göre maliyet bakımından daha randımanlı olduğunun ve çok daha fazla miktarda kaynak ve destek sunduğunun altını çizmek isteriz.

Harcanan süre bakımından ise, ASP.net ile bir işi bitirmek için PHP’ye göre iki kat daha fazla kod yazmak gerektiği için, PHP’de hızlı kodlama bakımından daha uygundur.

1. Ölçeklendirilebilirlik ve Bakım Kolaylığı

Ölçeklendirilebilirlik ve bakım kolaylığının PHP ve ASP.net platformları arasında yapılacak tercih bakımından hiçbir önemi yoktur. Web uygulaması ölçeklendirilebilirliği ve bakım kolaylığı temelde şunlara bağlıdır:

– Programcının tecrübesi

– En iyi programlama yöntemlerinin kullanılması

– Sağlam bir programlama çerçevesi kullanılması

– Programlama kurallarına ve standartlarına uyulması

2. Performans ve Hız

Bu konu çok tartışmalıdır. Tartışmaların çoğu da hem taraflıdır hem de bir programlama dilini diğerinden üstün göstermek amacını gütmektedir.

Web uygulama hızını ölçmede göz önünde bulundurulması gereken birçok başka unsur da vardır, bu yüzden herhangi bir programlama dilinin hızının günümüzdeki birçok web sitesinin hızı ve performansı üzerinde fark edilir bir etkisi olmaması gerekir.

Ancak, programlama dilinin Google veya Yahoo gibi web sitelerinin her gün yaptığı türden muazzam görevleri yapması gerekiyorsa, bu görevler için çok hızlı bir programlama dilinin seçilmesi bakımından çok fazla şeyin göz önünde bulundurulması gerekir. Google ve Yahoo da bu yüzden çoğu açık kaynak olan ve her biri o dilin en iyi yaptığı işi yapması için seçilen birçok programlama dili kullanır.

Aşağıda hangi görevin diğerinden daha iyi olduğunun açıklandığı bilindik ve nadir görülen senaryolar incelenmektedir.

– Web uygulamalarının en bilindik görevlerinden biri veri tabanına ulaşıp sorgulama yapmak ve sonuçları önce web sunucusuna, sonra da tarayıcıya aktarmaktır. Bu yaygın senaryoda da programlama dilinin yaptığı tek şey veri tabanı sunucusu ve web sunucusu arasında iletişim sağlamak ve arayüz oluşturmaktır. Bu senaryoda programlama dili hızının süreç üzerinde neredeyse hiç etkisi yoktur. Sürecin hızı veri tabanı sunucusuna, web sunucusuna, istemcinin web tarayıcısına, bilgisayarına ve bant genişliğine bağlıdır.

Ana ve ortak veri tabanı sunucularında ise MySQL, PostgreSQL, MSSQL ve Oracle hız ve performans için birbiriyle yarışmaktadır. Veri tabanı sunucularının her yeni sürümünde sürekli yeni özellikler ve daha iyi performans olduğunu görürüz. Dolayısıyla eğer veri tabanı programcıları SQL sorgularını verimli ve pratik bir şekilde kullanırsa ve gerektiğinde önbellekleme gibi gelişmiş özellikleri kullanırsa yukarıdaki tüm veri tabanı sunucularının oldukça iyi bir performans sergileyeceği rahatlıkla söylenebilir.

MySQL Google, Facebook, YouTube, Yahoo ve son dönemde FIFA Dünya Kupası tarafından kullanılmaktadır. Dolayısıyla MySQL veri tabanı sunucusunun yeterliğini sorgulamak yersizdir.

Son dönemdeki online istatistiklere bakıldığında, PHP ve MySQL arasındaki iletişimin ve arayüzlemenin ASP.net ve MSSQL’den daha hızlı olduğu görülmektedir ama bu fark pek de fark edilir seviyede değildir.

– Web uygulamalarının diğer bilindik görevlerinden biri dosya sistemine ulaşmak, bir imaj bulmak ve o imajı web sunucusuna göndermektir. Bu senaryoda da programlama dilinin pek önemi yoktur. Programlama diliyle iletişim kurma işinin yükünü büyük ölçüde işletim sistemi ve dosya sistemi üstlenir.

Son dönemdeki online istatistiklere bakıldığında Linux işletim sisteminin ve ext4 (dosya sisteminin) Windows ve NTFS’ten (dosya sistemi) daha iyi performans gösterdiği görülmektedir.

– Linux/Unix sunucularının çoğu ekstra paketler veya GUI arayüzleri olmadan sorunsuz bir şekilde çalışır, bu yüzden işletim sistemi çok daha az CPU ve RAM kullanır. Böylece veri tabanına ve web sunucusuna çok daha fazla yer kalmış olur.

Windows sunucularının çoğuysa hantal bir şekilde işler ve çok daha fazla CPU ve RAM kullanan birçok gereksiz paketle çalışır.

Kısacası, Linux, Apache, MySQL ve PHP gibi platformlar ASP.net platformuna kıyasla daha avantajlıdır çünkü daha fazla hazır kaynağa sahiptirler.

– ASP.net genellikle C# ile yazılır. C# da PHP’den daha hızlı bir programlama dilidir. (Bu durum programlama dillerinin daha hızlı hale gelecekleri güncellemelerle değişebilir.) Bu yüzden eğer programlama dilinin bir hesaplama için 2.000.000 loopluk bir işlem yapması gerekiyorsa, C# ile yazılmış bir ASP.net PHP’ye üstünlük sağlayacaktır. Ne var ki, bu pek yaygın bir senaryo değildir. Hesaplamaların çoğunda milyonlarla değil, yüzlerle hesaplanan loop işlemleri olur. Bu yüzden eğer birisi 2.000.000 loopluk bir hesaplama yapıyorsa farklı amaçları var demektir.

Performans üzerinde etkisi olabilecek ama hangi programlama dilinin seçildiğiyle hiçbir ilgisi olmayan diğer unsurlar şunlardır:

– Programcıların kodu optimize etme becerisi ve bilgisi

– Programcıların uygun ve optimum SQL sorguları yazma becerisi ve bilgisi

–  Gerekli işlevsellik (bazı işlevlerin ASP.net platformunda çalışması daha uzun, PHP platformunda işlemesi daha kısa sürebilir veya tam tersi)

3. Maliyet

PHP, MySQL sunucusu, PostgreSQL sunucusu, Apache sunucusu ve Linux işletim sistemi ve bu sistemlerin güncellemeleri hep ücretsizdir. Ayrıca backup olarak başka bir otomatik yedekleme sunucusu edinmek için fazladan bir sertifika maliyeti söz konusu değildir. Yük dengeleme veya sunucu kümeleme için de çok sayıda sunucu çalıştırmaya da gerek yoktur.

Linux, Apache, MySQL ve PHP hosting şirketleri tarafından da yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu popülarite sayesinde bu platformların kullanıldığı hosting hizmetlerinin aylık maliyeti Windows hostingine göre daha azdır.

ASP.net ve IIS eğer Windows işletim sistemi satın almışsanız ücretsizdir. Microsoft Windows sunucuları, Microsoft SQL sunucuları ve bu sunucuların gelecekteki güncellemeleri için ciddi miktarda lisans maliyetini göze almak gerekir. Örneğin, Microsoft Server 2008 R2 Standard 64 bit’in fiyatı yaklaşık 1029$, Microsoft SQL Server 2008 Standart Edition For Small Business’ın fiyatı ise yaklaşık 1038$’dır.

Microsoft için gereken bu lisans maliyetleri, eğer site popüler olur ve sitenin çoklu sunucularla çalıştırılması gerekir veya sunucularda yük dengeleme, sunucu kümeleme veya otomatik yedekleme gibi gereksinimler ortaya çıkarsa, ciddi seviyede artabilir.

4. Destek ve Kaynaklar

Linux, Apache, MySQL ve PHP açık kaynaklı olduğu için, dünyanın her yerinde bu işe gönül vermiş, sürekli geliştirme ve güncelleme yapan, platforma destek sağlayan çok sayıda geliştirici bulunmaktadır.

“Gönül vermiş” tabirinin kullanılmasının nedeni açık kaynak camiasına katkıda bulunan geliştiricilerin bu işi maddi kazanç sağlamak için yapmıyor olmalarıdır. Eğer herhangi bir işlevde zorluk yaşayıp bir PHP forumuna herhangi bir soru yazarsanız, geliştirici dostlarınızdan anında faydalı bilgiler gelecektir.

ASP.net’in varlığı ise Microsoft’ta iyileştirme ve güncellemeler yapan belirli sayıda geliştiriciye bağlıdır. ASP.net konusunda zorluk yaşayanlar destek bulma konusunda biraz zorluk yaşayabilir.

5. Dağıtım Süresi

ASP.net’te karmaşık özellikleri ve işlevleri oluşturmak için PHP’ye kıyasla daha fazla (satırda) kod yazmak gerekir, bu da geliştirme sürecini uzatır.

Ayrıca, PHP sunucuda yorumlanır, bu yüzden bir işlev değiştirileceği zaman bu değişimi görmek için fazladan bir aşamaya gerek kalmaz. ASP.net’in ise kodda yapılan her değişiklikte derlenmesi gerekir. Bu yüzden Asp.net kullanırkenki geliştirme süreci PHP’nin aksine daha uzun sürer.

6.Editörler ve Araçlar

 PHP ve MySQL’de editör yoktur. PHP geliştiricilerinin çok sayıda editöre erişimi vardır.

ASP.net programcıları ise .NET uygulamaları geliştirirken Microsoft Visual Studio editörüne bağımlıdır. (ASP.net geliştiricilerinin çoğu Microsoft Visual Studio’yu çok beğenir ve sever.)

Bu farklı bir programlama stilidir. PHP ve açık kaynak geliştiricileri genellikle VI, VIM, Notepad ++ gibi metin editörleri kullanırlar.

VI ve VIM çok gelişmiş ve bağımsız editörlerdir, bu editörleri tam kapasiteleriyle kullanmayı öğrenen programcılar da çok karmaşık programlamaları hızlı, randımanlı ve bağımsız bir şekilde yapabilirler. Bu programcılar daha fazla hakimiyete ve esnekliğe sahiptir. JavaScript, Ajax, JQuery vs. gibi diğer önemli platformların kullanılması gerektiğinde de PHP geliştiricilerinin daha fazla avantajı vardır çünkü açık kaynak ortamına ve VI veya VIM editörleri kullanarak elle kod yazmaya aşinadırlar.

7. Platformdan Bağımsızlık

PHP platformdan bağımsızdır ve herhangi bir platformda (Linux, Unix, Mac OS X, Windows) çalışabilir.

ASP.net yalnızca Windows platformunda çalışacak şekilde yazılmıştır.

8. Popüler Siteler Ve Çalıştıkları Platformlar

Aşağıdaki tabloda en popüler siteler ve bu sitelerin hangi platformlarda çalıştığı listelenmiştir.

Not: Lütfen C ve C++’ı karıştırmayın. Bunlar birbirinden tamamen farklı programlama dilleridir. ASP.net C ile değil, çoğunlukla C++ veya Visual Basic ile yazılır.

Site Açılış Tarihi Sunucu Platformu Programlama Dili
Google.com Kasım 1998 Linux C, Java, C++, PHP & MySQL
Facebook.com Şubat 2004 Linux PHP, MySQL ve C++
YouTube.com Şubat 2005 Linux C, Java ve MySQL
Yahoo.com Ağustos
1995
Linux C++, C, Java, PHP & MySQL
MSN.com

 

Ağustos
1995
Windows ASP.net
Live.com  Ağustos
2008
Windows ASP.net
Wikipedia Ocak
2001
Linux PHP & MySQL
Amazon.com Ekim
1995
Linux & Solaris C++, Java, J2EE
WordPress.com Kasım
2005
Linux PHP & MySQL
IHS Telekom 1999 Linux Java & MySQL :)

 

9. Popülerlik

Linux, Apache, MySQL ve PHP platformları Windows platformundan çok daha popülerdir. Netcraft’ın Temmuz 2010’da 205.714.253 site arasında yaptığı Web Sunucusu Anketi’ne göre bu sitelerin 112.945.968 tanesi (%54.90) Apache, 53.217.620’si (%25.87) Windows, geri kalanları ise diğer platformlar tarafından host edilmektedir.

10. Kullanılabilirlik ve Dağıtım Kolaylığı

Linux’un kullanıcı dostu olmadığı konusunda çok fazla yanlış kanı ve bilgi bulunmaktadır. Bu konu tamamen platformu oluşturan kişinin deneyimine ve bilgisine bağlıdır.

Ancak, popüler Linux dağıtımlarının yeni ve geliştirilmiş sürümlerinin çok etkileyici olduğunun da altının çizilmesi gerekir. Ubuntu, Red Hat, CentOS, openSUSE ve Fedora gibi Linux dağıtımları kurulum ve dağıtım kolaylığı konusunda önemli adımlar atmışlardır. Ayrıca basit ve anlaşılır GUI arayüzleri de Linux sunucularının konfigürasyonunu ve kurulumunu çok kolaylaştırmaktadır.

Microsoft ise sunucu yönetimini karmaşık ve gereksiz özelliklerle doldurarak iyice hantal hale getirdiği için ne yazık ki kullanılabilirlik konusunda bir süredir geriye gitmektedir.

PHP kodlama Dünya üzerinde en çok kullanılan ve yaygın olanıdır ancak tercih yinede size kalmış seçiminizi iyi yapmanızı tavsiye ederiz.

Web projelerinizi PHP Hosting paketlerinde ASP.NET projelerinizi ASP Hosting paketlerimizde yayınlayabilirsiniz.

Etiketler

34 yorum

 1.    Cevapla

  iyi ki tarafsız!..

 2.    Cevapla

  Arkadaş kesinlikle web site yapılacaksa Visual Studio ve asp.net & MVC de yapılmalı :). Şaka bir yanada ben hep php le uraşdım yıllarca bazı büyük projelerde insanın canı çıkıyor. Her ne kadar kendi biriktirdiyin classlar, kütüphaneler olsada. Visual Studioda ASP.NET le site geliştirmek gerçekten hem zevkli hem kolay hem çok daha sistemli. Bir databasayamı bağlanıb sorğumu çekicen?, update, delete mi yapıcan? İlgili controlun data sorce sini Visual olarak bağla 2 dk da databasaya. Her şeyi yapar. Denemeden yorum yapmayın ayıp ayıp :). Moderin ve kolay. Her halde yaşdandır kod yazmaya üşeniyorum :(

  1.    Cevapla

   Merhaba Emin bey,

   Değerli yorumunuzu bizlerle paylaştığınız için teşekkür ederiz, iyi günler. :)

 3.    Cevapla

  Asp.net ile yıllardır uğraşan biri olarak makalede yer alan fiyat konuları çok gerçekçi. Asp.net in açık kaynak olması sunucu ve ide ve database in ücretsiz olacağı anlamına gelmez. Asp.net teki mvc olayından bahseden arkadaşlar php ninde mvc yapısı olduğunu unutmasinlar. Entity framework super böseymiş gibi sallayan arkadaşlar büyük projelerde entity kullanın göreyim sizi..php çok mükemmel bir değil ama avantajı olan bir dil. Bazı arkadaşlar asp.net projelerinin dll olarak yayınlanmasını över iyide arkadaş hostuna geçen adam zaten herşeyi yapabilir dll olsa ne olacak. Asp.net i kurumsal şirketler neden kullanıyor sizce destek alabilecekleri muhattap olacakları microsoft var. Piyasada millet neden açık kaynak kullanan var derseniz şirketler bunu istiyor ucuz is gücü orada çünkü.

 4.    Cevapla

  tabi bu yazılırken .net core yoktu artık .net linux sunuculardada çalışıyor her türlü ortamdada geliştirebiliyorsun ve tamamen açık kaynak oldu tabi biraz geç oldu ama olsun

 5.    Cevapla

  ihs.com.tr ‘a gerçekten teşekkür ediyorum .php ile asp.net arasında kalmıştım , sanırım linux’a olan yatkınlığım yüzünden php öğreneceğim.

 6.    Cevapla

  Ben hem PHP ve hem de Linux severim fazla söze gerek yok.

 7.    Cevapla

  Taraflı bir yazı olmuş ve güncel teknolojilerden bi habersizce yazılmış.

 8.    Cevapla

  Öncelikle bir yorum göndermiştim. Herhalde yayınlanacaktır. Ancak ilave yapmak istedim. Yokarıda bir tablo var. Google ın MySQL falan kullandığını belirtiyor. İlk açıldığında bir deneme falan yapılmıştır. Onu bilemem

  Google , yahoo, facebook , foursquare , shazam,swarm vs gibi oluşumlar ilişkisel veritabanı (mysql, mssql, oracle vs. vs) kullanmazlar. Yazılım dili olarak da sadece facebook bir ara php kullanıyordu. Hala kullanıyor olabilir. Bilemiyorum.

  Ne kullanılıyor derseniz. Google phyton ve Go yazılım dilleri ile Bigtable adı verilen kendi veri tabanını kullanıyor. Foursquare MongoDB veritabanı kullanıyor. Özetle Big Data Datatables kullanamdan bu büyüklükteki oluşumları stabil tutamazsınız. Büyük veri veritabanları karma olarak da kullanılabilmektedir.

  Big Data Datatables ailesine örnek olarak Cassandra, Hadoop, MongoDB, CouchDB, Elastik Search, Node4j verilebilir. Hepsinin görevleri farklıdır (benzer de olabilir)

  Asp.NET microsoftun kendi siteleri ve ülkemizdeki birkaç banka siteleri dışında büyük oluşumlarca kullanılmamaktadır. Zira bahsi geçen veri yapıları Linux ve UNIX sistemler üzeirnde kendi file system’lerini kullanarak çalıştığından Wİndows sunucular da pek tercih edilmemektedir.

 9.    Cevapla

  asp.net sever arkadaşlar patlamış hemen :) şu soruya cevap arayın. google facebook forsquare vs vs bildiğiniz büyüklerin hepsini sayın.. hangi veritabanını ve hangi yazılım dillerini kullanıyorlar. bulduğunuz sonuç sizi çok şaşırtacak.

  not : anahtar kelimeler phyton go nosql hadoop aaa niye mysql mssql asp.net php yok..

 10.    Cevapla

  Yazı objektiflikten uzak olarak yazılmış. Yazılma sebebi de sanki asp.net cileri aşka getirip yorum yazdırtmak gibi geldi bana dostlar :)

 11.    Cevapla

  Anladığım kadarıyla bu makaleyi yazan kişinin bu konularla uzaktan yakından bir alakası yok.

  1.    Cevapla

   .net framework kullanıcısı yakalandı! :)

 12.    Cevapla

  Sevgili ihs.com.tr yetkilileri;

  birde dolaylı ve biz ileriyi gören öncü bir firmayız reklamı yapmışınız ki evlere şenlik :)
  google ile wikipedi ile yahoo ile facebook ile ihs nin php ve linux yapısına geçtiğiniz yılları yazdığınız tablo varya :) tam bir reklam geyiği olmuş :) Hemde siz 1999 da geçmişiniz. :)
  Yav diyecek söz bulamıyorum.
  Kalın sağlıcakla :)

 13.    Cevapla

  Ben php de aspx de kullaniyorum. Ama visual studio icinde aspx in rahatligi tartisilmaz. Performans ve kod kolayligi olarakta aspx c# gercekte cok rahat. Debug ve kod yazim hata denetimi VS de tartisilmaz. Php de ise notepad de bile yazilabildiginden hafif bir sistem. Ama aspx i publish edip dll yaparsaniz php ye kafa tutar ve gecer. Ayrica cok cok cok alternatif kod esnekligi de var c# da. Ornegin web method embeded ajax page bunlar hizli site yapiminda temel. Birde c# bircok cihaz ve teknoloji tarafindan destekleniyor artik. Yani php ve aspx karsilastirmasi bu noktada sacma olur artik.

 14.    Cevapla

  “Linux’un kullanıcı dostu olmadığı konusunda çok fazla yanlış kanı ve bilgi bulunmaktadır. Bu konu tamamen platformu oluşturan kişinin deneyimine ve bilgisine bağlıdır.”
  Deneyim ve bilgiye yada tecrübeye göre konuşulacaksa o zaman karşılaştırmanın ne anlamı kaldı? Tecrübeli birine göre yazdığı platform daima hızlı gelecektir. Ayrıca .net, php karşılaştırması yaparken veritabanı karşılaştırmasına neden girilmiş anlam veremedim. .net ve mysql de beraber kullanılabilir gayet.
  Taraflı ve geri kalmış bir yazı olmuş. Yazan arkadaşa tavsiyem vNext e baksın bi, Visual Studio Code u incelesin.

 15.    Cevapla

  Resmen tarafli bir yazi olmus. Ve klasik asp.Net baz alinarak yapilmis bu yazi. Asp.Net mvc diye birsey var ayni projeyi yap bakalim php ile hangisi hizli biter. Yada hagisinde komplike isleri daha basit cozersin. Bu yazi resmen cehalet kokuyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmus arkadas

  1.    Cevapla

   “Bu yazi resmen cehalet kokuyor. ” demişin ya kareş bence yazının başlığı bu olmalıymış

  2.    Cevapla

   PHP için CakePHP, Codeıgniter, Laravel, Yii gibi bir çok MVC framework’ü bulunmaktadır.

 16.    Cevapla

  Bu yazıyı yazan hayatı boyunca 2 satır kod yazmamaış galiba.
  Test şöyle yapılır.
  Bir database yaparsın.
  Hem MySQL de Hem MsSQL de. (3-5 bin adet bilgi olur)
  İçine aynı bilgileri koyarsın.
  Sonra sorgu çekersin.
  Biri kaç saniyede cevap verdi diğer kaç saniyede.
  Peşinden insert işlemi. 1 kayıt için süre Farklı 2000 kayıt için süreyi bulursun.
  Update işlemi içinde aynı mantık :)
  He bu işlemleri yaparken MySQL de inodb mi olacak motor yoksa myisam mi olacak onu belirlersin :) Sanıyorum bir yazmada diğeri okumada hızlı idi. :)

  Sonra dersinki bu bu noktada hızlı yada yavaş.

  Gelelim diğer bir noktaya.

  Linux sunucu çöktüğünde yedeklerden geri alma süreleri nedir.
  Windows sunucu çöktüğünde yedekten geri alma süreci nedir.

  Linux sunucu için bir firmadan teknik destek istediğinde saat ücreti ne kadardır.
  Windows sunucu için bir firmadan teknik destek almak istediğinde saat ücreti ne kadardır.

  PHP de Evet dünyanın değişik noktalarında sana cevap verecek sorununa derman olacak birileri muhakkak vardır :) Canı ne zaman isterse cevap verecektir ise :) Senin ise sabaha ölmüş bir linux sunucunu canlandırmak zorunda isen :) birde bu noktayı karşılaştırmalısın.

  Yani arkadaşım yazı yazmak için yazı yazmışın.
  Derdin belli facebook ta birilerini ihs.com.tr nin bloguna getirmek
  Amakötü bir reklam çalışması olmuş.
  Yazı iyi olsa idi tamam da yazın çok kötü.
  Helede ihs.com.tr ye yakışmamış bir yazı olmuş.

 17.    Cevapla

  Yapılan yazıda birçok fazla yönlendirme söz konusu php diline hakim olduğunuz için tarafsız olamamış ve oldukça iç karartıcı bir makale olmuş bunu yazan arkadaşın sanırım MVC mimarisinden haberi yok visual studio ücretsiz olduğundan da haberi yok sanırım visual da entrity teknolojisi ile çok az sql sorgusu kullanarak ef lazy loading yapılabildiğinden de haberi yok sanırım bu makaleyi gerçekten beğenmedin kusura bakmayın ama böyle ciddi bir makaleyi lütfen tarafsız biri tarafından yazılsın saygılarla

 18.    Cevapla

  Yorumlar. Makaleyi gömmüş :) Bir çok arkadaşın dediği gibi makaleyi yazan arkadaş asp.net’e biraz uzak. Hal böyle olunca da iddia ettiği gibi tarafsız olamamış malesef.

 19.    Cevapla

  Asp.net de artık açık kaynak kodlu olma yolunda ilerliyor sadece php açık kaynak kodlu olmayacak ayrıca linux, mac, Windows ortamındada çalışabilecek. Diğer bir konu asp.net ile kod yazma kolaylığını ve hata bulma kolaylığını başka editörler de göremedim ben

 20.    Cevapla

  PHP yazılımcılar bir de PHP ile masaüstü yazılım denesinler bakalım.

  1.    Cevapla

   Hadi sende .net framework ile bir browser yazda bakalım?

  2.    Cevapla

   Bu bir şaka mı?Bişey bilmiyosun, sus bari !

 21.    Cevapla

  Asp.net her zaman phpe gore daha az kodla kodlanabilir. Linq ve ado.net konularindan haberiniz var mi bilmiyorum. Ayrica .net mysql ile birlikte de kullanilabilir. .net yalnizca c# veya basic ile kodlanabilir, kutuphaneler disinda. Visual Studio, html, css, jquery, ajax vb. Bir cok standarda %100 destek saglamakla kalmayip, yeni cikan teknolojilerede aninda destek sagliyor. Html’in ilk surumune bile destek sagliyor.

 22.    Cevapla

  Böyle karşılaştırmalarda yorum yapmayı sevmiyorum fakat, makaleyi yazan arkadaş asp.net’ten bihaber. Entity framework nedir bilmiyor daha. Asp.net ile daha fazla kod yazılır yazmış. Tek satırda veritabanına bağlanıp bir sürü şart ile sorgu çekebiliyorsun.

 23.    Cevapla

  Çok geri kalmış bir makale. En güncel bilgi bile en az 3-4 yıllık. Artık ASP.NET Linux altında da kullanılabilen bir dil. Performans olarak’da PHP ile yarışıyorlar. Bazı konularda biri bazı konularda diğeri hızlı.

 24.    Cevapla

  Biraz geri kalmış bir makale. Artık ASP.NET’de çok rahatlıkla Linux altında çalışabiliyor

 25.    Cevapla

  Güzel bir yazı olmuş. Elinize sağlık. Php sosyalizmi, Asp.net de kapitalizmi sembol eder bana göre. :)

  1.    Cevapla

   çok haklısın sevgili kardeşim :)

 26.    Cevapla

  Bu nü şimdi tarafsızlık ? İki dili de hiç bilmeyen birisi okusa bu yazıyı ASP.net söver geçer PHP her yerde üstün gösterilip ASP.net yerden yere vurulmuş bana pek tarafsız gelmedi :)

  1.    Cevapla

   Çok tarafsız bir makale olmuş :) asp.net neredeyse gereksiz diyecek. Linux maliyeti düşük normal

Bir Cevap Yazın