vSAN Ağlarını Tasarlarken Neden VDS Kullanmalı? - IHS Blog

vSAN Ağlarını Tasarlarken Neden VDS Kullanmalı?

vSphere (VDS) VMware vSAN içerisindeki güçlü ama çoğu zaman yanlış anlaşılmış bir teknolojidir. Aşağıda en çok tercih edilen VDS ayarlarından bazıları ve bu ayarların Virtual SAN kümelerine daha …

Virtual-San-VDS

vSphere (VDS) VMware vSAN içerisindeki güçlü ama çoğu zaman yanlış anlaşılmış bir teknolojidir. Aşağıda en çok tercih edilen VDS ayarlarından bazıları ve bu ayarların Virtual SAN kümelerine daha fazla kontrol, performans ve görünürlük kazandırmak için nasıl kullanılacağı hakkında bilgiler yer almakta. VDS en çok basit bir tıklamayla tüm hostlar üzerinde port grupları oluşturabilme özelliğiyle bilinir ama aynı zamanda vSAN yöneticisinin işini bir hayli kolaylaştıracak çok güçlü ama daha az bilinen işlevlere de sahiptir.

vmware vsan

LLDP/CDP Yeni bir vSAN kümesi dağıtırken veya sorunları tespit etmeye çalışırken VDS teknolojisinin çok faydası vardır. Bunların en iyilerinden biri Bağlantı Katmanı Keşif Protokolü/Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ve Cisco Keşif Protokolü/Cisco Discovery Protocol (CDP)’yi hem gönderim hem alım için yapılandırabilme özelliğidir. Standart switch yalnızca CDP’nin alınmasını sağlar. Yani bir host switchlerden bilgi çekip bunun hangi switch/port/LAN’a bağlı olduğunu tespit edebildiği gibi, ağ yöneticileri hangi hostların hangi fiziksel switchlere bağlı olduğunu tespit edebilir.

lldp-cdp

Yanlış portları düzeltmek için harcanan uzun saatler düşünüldüğünde, bu küçük ayarın herkesin aynı anda tüm switchlerin bağlı olduğu sayfada olmasını sağlaması çok büyük bir kolaylık olarak görülebilir. Bu özellik aynı zamanda dokümentasyon hatalarının veya yanlış bağlanmış hostların hızlı ve kolay bir şekilde bulunabilmesini de sağlar.

NetFlow ve IPFIX IP trafiği bilgisini hem VMware vRealize Network Insight’taki bir kollektöre hem de Solarwinds, Netflow Logic ve CA gibi üçüncü parti araçlara göndererek bu trafiğin tespit edilip hesaplanmasını sağlar.

netflow ve ipfix

Bu araçlar takip, yönetim ve güvenlik amacıyla bir sanal makineye giren ve çıkan trafiği bant dışı bir perspektiften izleme imkanını sunar. Bu özellik yalnızca ne kadar trafik olduğunu değil, aynı zamanda bu trafiğin nereye gittiğini de görmenizi sağlar.  

vSphere Network I/O Control (NIOC) iSCSI trafiği, vMotion trafiği, yönetim trafiği, vSphere Replication (VR) trafiği, NFS trafiği, Hata Toleransı (FR) trafiği ve sanal makine trafiği gibi vSphere trafik çeşitleri tarafından paylaşılan bir VDS içerisindeki aynı NIC çıkış bağlantısı üzerindeki Virtual SAN trafiğine yönelik servis kalitesini ayarlamak için kullanılabilir. NIOC’ye özgü genel en iyi uygulamalar Virtual SAN trafiği için de geçerlidir:

NIOC

– Bant genişliği kullanımı için, “limits” yerine “shares” kullanın, çünkü “shares” kullanılmayan potansiyel yeniden dağıtım için daha fazla esneklik sağlar.

– Hata Toleransı (Fault Tolerance/FT) kaynak havuzu için mutlaka daha yüksek nispi pay belirleyin çünkü FT gecikmeye çok duyarlı bir trafik tipidir.

– Ağ kapasitesi kullanımını en üst seviyeye çıkarmak için NIC ile birlikte NIOC kullanın.

– Farklı kaynak havuzları üzerinde ilave bant genişliği kontrolü için VDS Port Grubu ve Trafik Şekillendirme İlkeleri özelliklerini kullanın

Özellikle Virtual SAN için aşağıdakiler ısrarla tavsiye dilmektedir:

– Virtual SAN trafiği için bir üst limit belirlemeyin. Bu trafik varsayılan olarak sınırsızdır.

– Virtual SAN kaynak havuzu için, depolamaya dair uygulama performansı gereksinimlerine göre ve iş mobilitesi için gerekli olan ve ani artışlar gösterebilen vMotion trafiği gibi diğer iş yüklerini göz önünde bulundurarak bir nispi pay belirleyin.

–  Önceden kaynak tahsis etmekten kaçının çünkü bu kaynaklar kullanılmayan trafiği Sanal Makine ağ ihtiyaçlarıyla değil, yalnızca diğer yönetim tipleriyle (vMotion, Depolama vs.) paylaşır.

LAG – Birden fazla arayüz olduğu durumlarda, daha fazla kullanım opsiyonu vardır. VDS LAG’i çok çeşitli gelişmiş hashlerle ve bir switchin yanlış yapılandırıldığı durumlarda çalışır hale geçmeyen Dynamic LACP ile destekler. Her ne kadar herkesin LAG’e ihtiyacı olmasa da, eğer bu özelliği kullanacaksanız VDS’e ekstra bir işlev kazandırmakta hiçbir sakınca yoktur.

VDS Hakkındaki Yanlış Fikirler

Bu konudaki en yaygın endişelerden biri vCenter’ın çöktüğü durumlarda VDS’in nasıl davranacağını bilmemektir. VDS kullanan sanal makinelerin vCenter’ın devre dışı kaldığı durumlarda kesinti yaşamadan çalışmaya devam edeceği unutulmamalıdır. Switchleri yapılandırabilme veya Sanal Makine ekleme özelliğini kaybedersiniz ama bu switchler çalışmaya devam eder. Eğer bir arıza durumunda VLAN/PortGroup’un yönetimi için sanal makine eklemenizin gerekebileceği bir durum öngörüyorsanız, bir Geçici Port grubu oluşturabilirsiniz. Yönetim fonksiyonları için standart bir switch bulundurmanıza gerek kalmadan ortam içinde depolanan bir destek dosyası (mesela vCenter veritabanı) oluşturmanızı sağlar.

VDS oldum olası kurumsal lisans talep ettiğinden lisans konusunda da birtakım endişeler sık sık dile getirilir. Tüm vSAN sürümlerinde VDS olduğunu ve dolayısıyla bunu vSAN ile birlikte kullanmamak için hiçbir mantıklı neden olmadığını hatırlatmakta fayda var! vSAN ile ilgili detaylar ve ücretsiz danışmanlık için tıklayınız.

Etiketler

Bir Cevap Yazın