Alan adı hırsızlığının, kayıt sahibi üzerinde maddi ve kalıcı zararları vardır. Alan adı hırsızlığı mağduru,
sahip olduğu internet kimliğini ve itibarını kaybedeceği gibi aynı zamanda hırsızlığı gerçekleştiren
spekülatörlerin haraç ve şantaj gibi kanunsuz taleplerine de maruz kalabilir. En iyi halde dahi işleri ve
faaliyetleri önemli derecede sekteye uğrayabilir. Tüm bunlara ek olarak mağdurun müşterileri, iş ortakları
ve çalınan alan adı üzerinden hizmet alanlar başta olmak üzere bir çok kişi ve kurum bu hırsızlıktan
direkt veya endirekt olarak etkilenecektir.

Verisign Registry Lock Servisi alan adı hırsızlığının engellenmesi/azaltılması için tasarlanmıştır. Alan
adlarında yasal hak sahipleri dışındaki kişilerin değişiklik yapmasını engelleyen en üst seviye korumadır.
Alan adlarınızı, bilginiz
dışındaki tüm değişiklik
taleplerine karşı sürekli
koruma altında tutun.
Alan adı kayıt firmanız
tarafında da sahip olacağınız
ek güvenlik önlemleri sayesinde
alan adlarınızı iki katmanlı
koruma altına alın.
İster alan adı işlemlerinizi siz
yürütüyor olun isterse sizin
adınıza yönetiliyor olsun,
alan adı hareketlerinizin
tüm aşamalarını koruma
altında tutun.
Extensible Provisioning Protocol(EPP) hem kayıt sahibinin hem de kayıt sunucusunun durum kodlarını içerdiğinden temel olarak
istem dışı kayıt değişikliklerini engellemek için kullanılabilir. Şu anda bir çok alan adı kayıtçısı, müşterilerinin durum kodlarını yüksek
değerli veya yüksek profili alan adları üzerinde kazara veya kötü niyetli değişikliklerin yapılmasını engellemek için kullanmaktadır.
Registry Lock Servisi, sunucu durum kodlarını daha yüksek bir koruma katmanı oluşturmak için alan adı kayıtlarına ekler. Alan
adları için uygulanabilir EPP sunucu durum kodları; serverUpdateProhibited(sunucu güncellenmesi yasaklı), serverDeleteProhibited
(sunucudan silinmesi yasaklı) ve serverTransferProhibited(sunucu transferi yasaklı) dır. Bu durumlar tek tek veya birbirleriyle
kombinasyonlar oluştacak şekilde uygulanabilir.
Verisign Registry Lock Hizmeti alan adı kayıt firmasının sahip olduğu güvenlik önlemleri ile birlikte kullanılabilicek şekilde
tasarlanmıştır. Özellikle yüksek değerli alan adları için daha yüksek bir güvenlik sağlar. Alan adı üzerindeki güncellemelerin
hepsi Verisign'ın doğrulama uzmanlığı ile "çevrimdışı" olarak yönetilir.

Bir alan adı ya da barındırma hizmetini kilitlemek için:
 • Alan adı kayıt firması Verisign'a alan adlarının ve barındırma hizmetlerinin bir listesi ile bu alan adları veya barındırma
  sunucularına uygulanacak sunucu durum kodlarının bir listesini iletir.
 • Verisign bu talebi yapan alan adı kayıt firmasının, listede bulunan alan adı ve barındırma hizmetleri için yetkili
  olup olmadığını doğrular.
 • Doğrulama işleminin tamamlanmasını takiben Verisign talep edilen sunucu durum kodlarını talep edilen alan adı ve
  barındırma hizmetlerine ekler.

Alan adı veya barındırma hizmetleri kilitlendikten sonra yapılacak herhangi bir değişiklik güvenli ve kimlik doğrulaması
gerektiren süreçler kullanılarak yapılabilir. Kilitli herhangi bir alan adı ya da barındırma sunucusu üzerinden değişiklik
yapabilmek için(güncelleme, silme ya da transfer):
 • Alan adı kayıt firması tarafından yetkilendirilmiş kişi Verisign'a yapılmasını istediği değişiklik bildirir.
 • Verisign talep sahibinin kimliğini doğruladıktan sonra talep edilen sunucu durum kodunu kaldırır.
 • Alan adı kayıt firması, alan adı sahibinin istemiş olduğu değişikliği kullanarak yapar.
 • Alan adı kayıt firması tarafından yetkilendirilmiş kişi değişikliği takiben alan adı ve barındırma hizmetlerine
  dair sunucu durum kodlarının yeniden eski durumlarına getirilmesini talep eder.
Verisign akıllı altyapı hizmetlerini kullanarak her gün dünyanın ses ve veri ağları üzerindeli milyarlarca
etkileşimin gerçekleşmesini ve korumasını sağlamaktadır. Dünyanın en büyük kayıtçısı olarak
Verisign, dünyanın en iyi bilinen .com ve .net uzantılarının yönetilmesi ve güvenliğinin sağlanması
konusunda çok gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir. Verisign, kullanıcılarının taleplerine cevap
verebilmek aynı zamanda kullanıcılarını her geçen gün artan tehditlere karşı koruyabilmek için
kendi ağına sürekli olarak geliştirmekte ve yatırımlarını büyütmektedir.