İHS Telekom'a Üye Olan Herkese 150 ihspara Hediye! Detaylar

Tahsise Kısıtlı ve Kapalı Alan Adları

14 Eylül 2022 tarihinden TRABİS’in devreye girmesiyle .TR uzantılı alan adları yönetimi yetkisi BTK’ya devredilmiştir. TRABİS’den önce com.tr,net.tr ve org.tr gibi domainler için belge şartı aranmaktaydı. TRABİS ile artık Bu uzantılar için belge şartı aranmamaktadır.

Ancak bazı .TR uzantılar (gov.tr, bel.tr, pol.tr, edu.tr, k12.tr, av.tr, dr.tr) için belge şartı devam etmektedir.

TRABİS’in getirdiği belgesiz .TR uzantılı domain tescili avantajı, bazı durumlar için mevzuata bağlı olarak kısıtlanmıştır veya tamamen kapatılmıştır.

Tahsisi Kısıtlı Alan Adları (TAKIL) Nedir?

BTK’nın yayınladığı “Tahsisi Kısıtlı Alan Adlarına İlişkin Usul ve Esaslar” mevzuatına göre; com.tr, net.tr ve org.tr uzantılarında belge şartı kaldırılmasına ragmen, bazı alan adları sadece belirli kurum ve kuruluşların tesciline açık olabilecek ve kurumlardan bununla ilgili olarak belge talep edilecektir. Bu düzenleme ile; alan adında geçen bazı kelimelerle ilişkili olarak sadece işletme faaliyeti kelimeyi içeren kurumlar tescil işlemi gerçekleştirebilecektir. Aşağıda ilgili mevzuatın 4.maddesi yer almakta ve belirtilen durumlar için belge istenmektedir.

Tahsisi kısıtlı adların tahsis edilebileceği taraflar

MADDE 4

(1) “Turkiye”, “Türkiye”, “Ataturk”, “Atatürk”, “Turk”, “Türk”, “Türkiye Cumhuriyeti”, “Turkiye Cumhuriyeti”, “T.C.” adları ile bu adların türev ve benzerlerinin “.gov.tr” alt alan adı altında tahsis edilmesi esastır. Bu adlar için “gov.tr” haricindeki alt alan adları kapsamında yapılan başvurularda başvuru sahibinin uygunluğu, söz konusu alan adının kamu yararına kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir. EK 2/3

(2) Her ilin adı “.gov.tr” alt alanı altında valiliklere tahsis edilebilir. Her ilçenin adı ise “.gov.tr” alt alanı altında kaymakamlıklara tahsis edilebilir. İl ya da ilçe adları için birden fazla talep olması durumunda “ilk gelen ilk alır” kuralı gereğince tahsis yapılır.

(3) İl ve ilçe isimleri için “gov.tr” haricindeki alt alan adları kapsamında yapılan başvurularda Kurum tarafından, başvuru sahibinin uygunluğu, söz konusu alan adının kamu yararına kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.

(4) DETSİS’de yer alan kamu kurumlarının açık adlarını veya kamuoyunca bilinen kısaltmalarını içeren alan adlarının sadece ilgili kamu kurumuna tahsis edilmesi esastır. Bahse konu kurumlar dışındaki taraflarca yapılan başvurularda başvurunun uygunluğu, Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.

(5) SPK tarafından faaliyet izni verilen yatırım kuruluşlarının adlarını içeren alan adları, sadece söz konusu kuruluşlara tahsis edilebilir.

(6) BDDK tarafından faaliyet izni verilen aşağıdaki kuruluşların adlarını içeren alan adları, sadece söz konusu kuruluşlara tahsis edilebilir:
a) Bankalar,
b) Finansal kiralama şirketleri,
c) Faktoring şirketleri,
ç) Finansman şirketleri,
d) Finansal holding şirketi,
e) Varlık yönetim şirketleri,
f) Yabancı bankaların Türkiye temsilcilikleri,
g) 5654 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kanunu Kapsamında Faaliyet İzni Verilen Kuruluşlar.

(7) “finans”, “finance”, “finansman”, “bank”, “banka”, “lease”, “leasing”, “finansalkiralama”, “factoring” ve “faktoring” kelimelerini içeren alan adlarının, işbu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen kuruluşlara tahsis edilmesi esastır. Bahse konu kuruluşlar dışındaki taraflarca yapılan başvurularda başvurunun uygunluğu, Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.

(8) Bu maddenin diğer fıkralarında belirtilen adların dışında, tahsisi kısıtlı adlar listesinde bulunan diğer adları içeren alan adlarına ilişkin yapılan başvurularda başvuru sahibinin uygunluğu, söz konusu alan adının kullanım amacı, kamu yararına kullanılıp kullanılmayacağı ve hangi alt alan adı altında tahsis edilebileceğine ilişkin Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlenir.

Mevzuatın tamamı için tıklayınız.

Tahsise Kapalı Alan Adları (TAKAL) Nedir?

TAKAL olarak kısaltılan “Tahsise Kapalı Alan Adları” grubu; kamu düzeni, mevzuatlar ve genel ahlaka uygun olmama gibi sebeplerle hiçbir kişi veya kurum/kuruluş tarafından tahsisine izin verilmeyen alan adlarını kapsar. Bu alan adlarının hangileri olduğu BTK tarafından paylaşılmamakla birlikte, nereden başvuru yapıldığına bakılmaksızın TRABİS tarafından iptal edilecektir.