İHS Telekom'a Üye Olan Herkese 150 ihspara Hediye! Detaylar

Ubuntu ve CentOS’da MySQL Nasıl Kurulur ?

Mysql Hakkında

MySQL, kullanıcıların veriyi depolamasına, düzenlemesine ve geri almasına yardımcı olan açık kaynak kodlu bir veritabanı yönetim yazılımıdır. Çok esnekliğe
sahip çok güçlü bir programdır – Bu eğitim MySQL’e en basit tanıtımı sağlayacaktır

Ubuntu ve CentOS’da MySQL Nasıl Kurulur ?

Eğer MySQL sunucunuzda kurulu değil ise hızlıca indirebilirsiniz ve kuruluma başlayabilirsiniz.

Ubuntu için

sudo apt-get install mysql-server

Centos için

sudo yum install mysql-server /etc/init.d/mysqld start 

MySQL ‘e Nasıl Erişebilirim

MySQL kurulduktan sonra, aşağıdaki komutu terminalin içine yazarak MySQL kabuğuna erişebilirsiniz:

mysql -u root -p

Komut istemine MySQL için terminal şifresini girdikten sonra (  MySQL şifresi ile karıştırılmamalıdır), MySQL veritabanınızı oluşturmaya başlayabileceksiniz.

Akılda tutulması gereken iki nokta:

 • Tüm MySQL komutları noktalı virgülle biter; ifade bir noktalı virgül ile bitmezse, komut çalıştırılmaz.
 • Ayrıca, zorunlu olmasa da MySQL komutları genellikle büyük harflerle yazılır ve veritabanları, tablolar, kullanıcı adları veya metin ayırt edilmesini kolaylaştırmak için küçük harflerdir. Bununla birlikte, MySQL komut satırı büyük-küçük harf duyarlı değildir.

MySQL Veritabanı Nasıl Eklenir ve Nasıl Silinir ?

MySQL veritabanlarındaki bilgileri düzenler; her biri belirli verilerle tablolar tutabilir.

Yazarak, hangi veritabanlarının kullanılabilir olduğunu hızlı bir şekilde kontrol edebilirsiniz:

SHOW DATABASES;

Ekran çıktısı aşağıdaki gibi olmalıdır:

mysql> SHOW DATABASES;
+--------------------+
| Database      |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql       |
| performance_schema |
| test        |
+--------------------+
4 rows in set (0.01 sec)

Bir veritabanı oluşturmak için :

CREATE DATABASE database name;

Bir veritabanını silmek için :

DROP DATABASE database name;