İHS Telekom'a Üye Olan Herkese 150 ihspara Hediye! Detaylar

Java Keystore CSR Kodu Oluşturma İşlemi

Java Sunucular üzerinde Keystore ile CSR kodu oluşturma işlemi için takip edilmesi gereken adımları video anlatımda bulabilirsiniz.

Java server üzerinde öncelikle keystore oluşturulması gerekmektedir.

keytool -genkey -alias server -keyalg RSA -keysize 2048 -keystore alanadiniz.jks

Keystore için girilen komutta alias olarak yazılan adın CSR içinde aynı olması gerekecektir. Belirleyeceğiniz şifrede sertifika işlemlerinde kullanılacağından akılda kalıcı olmalıdır. Ayrıca şifreleme derinliğini 2048 olarak belirlemenizi tavsiye ederiz.

Sonrasında CSR kodu oluşturmak için gereken komut aşağıdadır;

keytool -certreq -alias server -keyalg RSA -file alanadiniz.csr -keystore alanadiniz.jks

Komutta görüldüğü üzere alias adı keystore komutundaki ile aynıdır. Keystore oluştururken belirlenen şifrenizi yazarak, firma bilgileriniz ile CSR kodunu oluşturabilirsiniz.